top of page

NAT ARTICLE

Thailand Phuket Bangkok QuickBooks accounting software accounting bookkeeping Tax business services

NAT is Thailand QuickBooks accounting software authorized premier Reseller/Agent/Distributor  from Intuit. NAT Thai accounting firms in Bangkok, Phuket provides QuickBooks services, QuickBooks system setup, training and support QuickBooks accounting software, outsourced accounting services, TAX services,  bookkeeping services,QuickBooks Online Bookkeeping Services, QuickBooks Online Cloud Accounting Services, and business services with Thai Accounting Standards by accounting professionals team in English to foreign and Thai SME’s.

NAT is Intuit authorized reseller of QuickBooks in Thailand. QuickBooks Accounting Software Services @ Thailand Phuket Bangkok install setup implement training
NAT is QuickBooks expert get Certified QuickBooks ProAdvisors from Intuit services QuickBooks accounting software in Thailand Phuket Bangkok
ISO9001 URS_UKAS Logo.jpeg
NAT the 1st accounting firm in Thailand that have passed the Quality Assurance for Accounting Firms B.E. 2550(2007) of the Department of Business Development,The Ministry of Commerce since September 12,2008

จำได้ว่าหนึ่งในหลักสููตรของ Franchise บัญชี ที่เคยไปเข้ารับการอบรมในสหรัฐๆ เมื่อหลายสิบปีก่อน คือ เทคนิคการปิดการขายบริการทางวิชาชีพบัญชี  ซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้  ไม่เหมือนการขายสินค้าโดยทั่วๆไป โดยจำเป็นจะต้องมีเทคนิคพิเศษและมีลำดับขั้นตอน ดังนี้

5 STEPs เทคนิคการปิดการขายบริการทางวิชาชีพบัญชี

ผู้ประกอบการที่หวังจะประหยัด เลือกราคามากกว่าคุณภาพ มักจะจบลงด้วยการต้องจ่ายภาษีและค่าปรับย้อนหลังเป็นจำนวนมหาศาลจนธุรกิจเกือบจะไปต่อไม่ได้ก็จะตระหนักและวิ่งหาสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพมาทดแทน เป็นแบบนี้เรื่อยไป ดังนั้น ถ้าจะทำธุรกิจสำนักงานบัญชีให้ยั่งยืนจึงต้องทำอย่างมีคุณภาพ และจะน่าเชื่อถือมากขึ้นถ้ามีองค์กรที่เชื่อถือได้ให้การรับรอง นั่นก็คือ โครงการสำนักงานบัญชีคุณภาพ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งนำ Model จากธุรกิจสำนักบัญชีชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นมาออกแบบโครงการนี้

Big Data เหมือนขุมทองแหล่งใหม่ของนักบัญชีที่จะมาแทนที่ ขุมทองหรืองานในรูปแบบเดิมที่เรากำลังทะยอยถูกเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น AI, OCR, RPA แย่งไปครอบครอง และขุมทองนี้ยังใหม่มากเป็นโอกาสของคนที่มองเห็น และฉกฉวยเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ นักบัญชีที่รู้จักปรับตัวและศึกษาเกี่ยวกับ Big Data ในเชิงลึก จนเห็นโอกาสที่จะนำข้อมูลเหล่านั้น มาพยากรณ์อนาคตของภาคธุรกิจ จะกลายเป็นผู้ได้เปรียบคู่แข่งไปหลายขุมเลยทีเดียว เพราะข้อมูลขนาดใหญ่ของ Big Data สามารถนำมาใช้ประโยชน์ ในการวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภค ได้แม่นยำกว่าข้อมูลแบบเดิมที่มีอยู่ในวงแคบๆ

สิ่งที่เกิดขึ้นในวงการบัญชีก็คือ "หมอพร้อมแต่เรายังไม่พร้อม" เพราะยังทำบัญชีบน Desktop อยู่ จะให้ลูกน้องเข้ามาก็ต่างคนต่างกลัวจะเอาเชื้อมาแจกกัน โดยเฉพาะในหมู่เฮาชาวสำนักงานบัญชีซึ่งกุมงานบัญชีไว้กว่า 80% ของ SMEs ที่เจอปัญหาเพิ่มมาอีกคือ ลูกค้าก็กลัวไม่สะดวกเอาเอกสารมาส่ง หรือในสำนักงานบัญชีบางแห่ง มีเจ้านายหรือลูกน้องติด Covid-19 ต้องกักตัวก็ยิ่งไปกันใหญ่

ดังนั้น นอกจากจะขอร้องให้พวกเราชาวนักบัญชีไปฉีดวัคซีน เพื่อตัวเอง ครอบครัว และประเทศชาติกันแล้ว  อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอคือได้เวลาสมควรอย่างยิ่งที่จะทำระบบบัญชีให้เป็น Digital Accounting ด้วยการพัฒนาสู่ระบบบัญชี Online (Cloud) กันแล้ว ไม่ว่าท่านจะอยู่ในมุมของเจ้าของธุรกิจ นักบัญชีก็จะได้รับประโยชน์โดยถ้วนหน้ากันโดยมีประโยชน์หลักๆ 4 ข้อใหญ่

Agile คือแนวคิดการทำงานในยุค Digital Transformation เพื่อปรับเปลี่ยนการทำงานให้สามารถปรับตัวได้ รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการให้ลูกค้าพึงพอใจ เพื่อรองรับกับโลกยุคนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก จาก Digital Disruption และ มีความไม่แน่นอนสูง เช่น อยู่ ๆ คนทั้งโลกก็ถูกให้หยุด อยู่บ้านด้วย วิกฤตการณ์ COVID-19

การนำหลักการของ Agile มาใช้ในการวางระบบบัญชี จะเน้นการสื่อสาร ทำความเข้าใจกันระหว่างบุคคล สร้างผลงานที่ใช้งานได้จริงมากกว่าทำงานด้วยเอกสาร ตอบสนองผู้ใช้งานมากกว่าแค่ทำตามสัญญาและเน้นการปรับปรุงพัฒนามากกว่าการทำตามแผนที่วางเอาไว้

ในยุค New Normal ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ นับได้ว่าเป็นทางเลือกใหม่ของระบบ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการรับชำระเงิน จากธนาคาร ที่เข้าร่วมโครงการ e-Withholding Tax กับ กรมสรรพากร (KBank ก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ) เมื่อมีการจ่ายเงินได้ให้แก่ผู้รับเงินทั้งในและต่างประเทศ ผู้จ่ายเงินได้ประเภทที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้ธนาคารทราบ

หลายคนอาจสงสัยว่ารูปแบบการ จัดการด้านบัญชีที่บอกว่าจะต้องเป็น New Normal เช่นกันนั้น คืออย่างไร พูดง่ายๆ คือ หากจะให้ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจ ในยุคหลัง COVID-19 การทำบัญชีจะต้อง เป็น Real Time ผู้ประกอบการจึงจะสามารถ มีงบกำไรขาดทุนและงบดุลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันการณ์ เพื่อนำมาบริหาร เงินสดและค่าใช้จ่าย ดังนั้น ในยุคหลังจากนี้ ธุรกิจจำเป็นต้องเร่งระบบบัญชีเข้าสู่ Cloud Base ซึ่งเป็นการนำข้อมูลขึ้นสู่ระบบออนไลน์นั่นเอง

สิ่งหนึ่งที่จำเป็นกับการ WFH คือ ทำอย่างไร? เราจะเข้าถึงแฟ้มเอกสารต่าง ๆ ของเราได้สะดวกระหว่าง WFH ครั้งนี้จึงขอแนะนำ โปรแกรมที่ชื่อว่า Dropbox ซึ่งทำหน้าที่เหมือน External Drive Online ของเรา ที่ช่วยให้เราสามารถเก็บไฟล์ทั้งในรูปแบบของเอกสารและรูปภาพ ไม่ต่างจากการที่เราเก็บไว้บนเครื่อง PC Desktop แต่คุณสมบัติที่วิเศษของมัน คือ เราสามารถเข้าถึงหรือเรียกใช้ เอกสารเหล่านั้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่อง PC, โทรศัพท์มือถือ, Tablet หรือผ่าน Browser ต่าง ๆ จึงช่วยให้เรา WFH ได้สะดวกยิ่งขึ้น

เมื่อเกิดเหตุการณ์ Covid-19 ที่รัฐบาลขอความร่วมมือให้องค์กรต่าง ๆ Work from Home (WFH) เพื่อความปลอดภัยของทุกคนและสังคม เราจึงจำเป็นต้องกลับมาทบทวนเรื่องนี้กัน เท่าที่ได้ยินมาวงการนักบัญชีและสำนักงานบัญชีดูจะปรับตัวกับ WFH ยากที่สุุด เพราะเรามีงานเอกสารมากมายและส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ใช้ระบบบัญชี บน Cloud ผู้เขียนแอบเห็นเจ้าของสำนักงานบัญชีแห่งหนึ่ง Comment ใน Social ว่า เขากังวลว่าถ้าให้ทีมงาน WFH การทำงานจะไม่มีประสิทธิภาพเพราะอยู่ไกลสายตา บ้างก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะระบบบัญชียังไม่รองรับ อีกทั้งเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ลูกน้องขนเอกสารที่มีอยู่มากมายกลับไปทำที่บ้าน

ในขณะที่คนหนุ่มสาววัยทำงานในประเทศไทย มองข้ามการทำสมาธิเพราะมองว่าเป็นเรื่อง “เสียเวลาทำมาหากิน” ในซีกโลกตะวันตกก็เป็นข่าวฮือฮาว่า บริษัท Google : Search engine ยักษ์ใหญ่ของอเมริกาได้บรรจุหลักสูตร Mindfulness (การเจริญสติ) ในการพัฒนาบุคคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิศวะกรคอมพิวเตอร์ระดับหัวกระทิของโลก

ถึงตอนนี้กล้าพูดได้ว่า วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้นนั้น ได้ส่งผลกระทบไปทั่ว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม สร้างความตระหนกและวิตก กังวลให้กับทุกคนอย่างถ้วนหน้า แต่ก่อนอื่นอยากให้ผู้ประกอบการทุกคน “ตั้งสติ” ให้ดี แล้วค่อยๆ คิดวางแผนว่าจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร
สำรวจตัวเลขสถานะการเงิน และค่าใช้จ่าย

สิ่งแรกที่ผู้ประกอบการต้องทำทันที นั่นคือ ของบการเงินชุดล่าสุดจากฝ่ายบัญชี เพื่อดูว่าในภาวะที่รายได้ลดน้อย จนถึงไม่มีเลยนั้น ผู้ประกอบการจะต้องทำอะไรบ้าง?

เวลานี้ใครๆเขาไปทำบัญชีบนเมฆกันหมดแล้ว การทำบัญชีบนเมฆนั้น หมายถึง Cloud Accountingหรือการทำบัญชีด้วยระบบออนไลน์ เหตุผลที่ธุรกิจต่างๆ หันมาใช้ระบบบัญชีออนไลน์ เพราะการที่ระบบบัญชีอยู่บนออนไลน์ หรือ Cloud Platform ทำให้ผู้ใช้งานจากฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนักบัญชี ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และผู้บริหารสามารถบันทึกและเข้าถึงข้อมูลในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านหลากหลายอุปกรณ์ซึ่งสะดวกมากสำหรับการทำธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่เราทำการค้าขายได้ทั่วโลก ซึ่งต้องมีการเดินทาง บ่อยๆ หรือในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นในต่างประเทศก็จะสะดวกหรือดูทันสมัยที่จะให้เขาเข้าถึงข้อมูลของกิจการผ่านทางออนไลน์

วิศวกรบัญชี Accounting Engineering อาชีพใหม่ของนักบัญชีในยุคดิจิทัล

ท่ามกลางแรงกดดันจากวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี ในยุคดิจิทัล ซึ่งมีผลกระทบไปทุกภาคส่วนทั่วโลก วิชาชีพบัญชีก็เช่นกันที่ต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพราะเป็นทางรอด ไม่ใช่ทางเลือก หากไม่ปรับตัวก็อาจจะกลายเป็นแค่หน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ในอดีตเท่านั้น

วิชาชีพบัญชีก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องปรับตัวให้ทันกับกระแส Digital Economy เพราะงานแบบเดิม ๆ เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและยื่นภาษี กำลังจะถูกแทนที่ด้วย ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์บน Cloud และ Blockchain เราพร้อมหรือยังที่จะรับมือกับวิวัฒนาการเหล่านี้ ?

ในการทําธุรกิจเรามักจะหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการมาเยือนของเจ้าหน้าที่สรรพากร และเป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อแวะมาแล้วจะไม่มีการกลับไปมือเปล่า การมาตรวจสอบจะต้องมีประเด็นที่มาแจ้งว่าเรามีข้อผิดพลาดอะไรบ้าง
การพึ่งพาข้อหารือของกรมสรรพากร ในการปกป้ององค์กรให้พ้นจากประเด็นความผิด ซึ่ง “ข้อหารือ” ที่ว่านี้ก็คือ หนังสือตอบจากกรมสรรพากรถึงผู้เสียภาษีที่มีข้อข้องใจเกี่ยวกับ ภาษีในธุรกิจที่ทําอยู่ จึงทําจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงกรมสรรพากร

Big Data คือข้อมูลขนาดใหญ่ (Volume) ที่มีและมาจากหลากหลายแหล่งและรูปแบบ เช่น ข้อมูลเป็น ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอหรืออื่น ๆ (Variety) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ ต้องใช้ความรวดเร็วในการประมวลผล ลองนึกถึงในแต่ละวินาที ข้อมูลเฉพาะใน Social Media ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน (Velocity) และมีความไม่ชัดเจน เพราะยังเป็นข้อมูลดิบ จํานวนมากมายอยู่ การจะนําข้อมูล Big Data มาใช้ประโยชน์ได้ จึงต้องนํามาผ่านกระบวนการ วิเคราะห์ (Big Data Analytics)

เชื่อว่าตอนนี้ นิติบุคคลส่วนใหญ่กำลังง่วนกับการปิดงบบัญชี ปี พ.ศ.2561 เพื่อยื่นภาษีให้ทันภายในปลายเดือนพฤษภาคม 2562

การปิดงบปี พ.ศ.2561 จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่บรรดานิติบุคคลจะ ต้องตรวจตราให้ดีก่อนที่จะอนุมัติงบการเงินจากตัวเลขที่นักบัญชีหรือสำนักงานบัญชี ปิดงบมาให้ เพราะการใช้ AI ในการตรวจเช็กความผิดปกติของงบการเงินได้เริ่มขึ้นแล้ว

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าเรามาตั้งหลักใหม่ให้ถูกวิธี ด้วยการทำบัญชีชุดเดียว บนโปรแกรมบัญชีออนไลน์  ช่วยแก้ปัญหาการจัดการด้านบัญชีที่เรื้อรังมาเป็นเวลานานได้อย่างสิ้นเชิงเพียงแต่รอให้เรานับหนึ่งในก้าวแรกของการเริ่มต้นปฏิวัติการทำบัญชีของเราเท่านั้น

การทําธุรกรรมระหว่างประเทศ อาจจะมีการจ่ายค่าบริการไปยังต่างประเทศ ซึ่งสิ่งที่จะต้องคํานึงถึงก็คือ ค่าบริการเหล่านั้น จะต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือต้องนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

การใช้ OCR Optical Character Recognition ปัจจุบันในวงการบัญชีได้มีการพัฒนา OCR ในรูปแบบของโปรแกรม เพื่อแปลงรูปภาพ แล้วเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ นําไปเก็บไว้เพื่อให้โปรแกรมบัญชีมาเชื่อมต่อและนําข้อมูลไปบันทึกบัญชีได้เลย โดยไม่ต้องบันทึกซ้ำ นั่นคือ 1.แปลงเอกสารให้เป็นข้อมูล  2.การเชื่อมต่อข้อมูลสู่โปรแกรมบัญชี

Artificial Intelligence AI หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีที่จะทำให้คอมพิวเตอร์คิดและกระทำได้ตามระบบหรือขั้นตอนที่มนุษย์กำหนดไว้ไห้ การใช้ประโยชน์ของ Artificial Intelligence (AI) ในงานบัญชี ด้านสอบบัญชี ด้านตรวจสอบภายใน งานจัดทำบัญชี งานตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากร นักบัญชีควรตั้งรับกับ AI อย่างไร?

Mobile Accounting ส่วนใหญ่เป็นบริการเสริมจาก Cloud Based Accounting ที่พัฒนา App. ให้ลูกค้าสามารถติดตั้งบนโทรศัพท์ มือถือ หรือ Tablet เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และการใช้งานบน App. ก็ไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมจากค่าบริการรายเดือนของ Cloud Based Accounting

ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ช่วยให้ท่านเห็นว่า Mobile Accounting นั้นจะช่วยให้การทํางานของนักบัญชีและเจ้าของธุรกิจสะดวกสบายขึ้นได้อย่างไร

ความหมายที่ซ่อนไว้ของบัญชีเล่มเดียวคือการลงบัญชีแบบครบถ้วน เพื่อที่จะได้รายงานทางการเงินที่สมบูรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ และภายใต้มาตรการบัญชีเล่มเดียวนั้นทั้งกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่างก็เข็นนโยบายออกมาเอาใจกันสุดๆ ไม่ว่าจะเป็นการไม่ตรวจสอบภาษีย้อนหลัง การยกเว้นและลดภาษีนิติบุคคล การลดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนนิติบุคคล จึงนับเป็นโอกาสที่ดีมากที่จะได้เริ่มต้นใหม่แบบน้ำขึ้นให้รีบตัก อย่าให้ความกลัวเรื่องเสียภาษีมาตัดโอกาสในอนาคตของท่านเพราะเรื่องภาษีนั้น

การพัฒนาของโปรแกรมบัญชีกําลังเปลี่ยนจาก Desktop เป็นระบบ Cloud หรือที่ในบ้านเราเรียกว่าโปรแกรมบัญชีออนไลน์ จุดเด่นของ Cloud based accounting software อันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลก็คือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องของข้อมูลในงานบัญชีมากขึ้น เรามาดูกันว่าประโยชน์ อันหลากหลายของ Cloud based accounting software มีอะไรบ้าง

โลกแห่งเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและเกิดผลกระทบกับทุกภาคส่วน เราเคยได้ยินและเริ่มเห็นกันแล้วว่าการพัฒนาของเทคโนโลยี อาจจะก่อให้เกิดคลื่นสึนามิที่กวาดผู้คนในอาชีพต่าง ๆ ให้ตกงาน ....

ในวงการบัญชีมีหรือจะน้อยหน้าใคร ทิศทางการพัฒนาของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์กำลังก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง มาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง

กรมสรรพากรยุค 4.0 จึงมี การพัฒนาระบบตรวจสอบขึ้นมาใหม่โดยใช้ ข้อมูล IT ในการวิเคราะห์ ซึ่งระบบนี้เรียกว่า RBA (Risk Based Audit System) เป็นระบบ ที่มุ่งเน้นการจัดเก็บภาษีหรือตรวจสอบภาษี โดยมีความชอบธรรมเป็นพื้นฐานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของประเทศไทยในส่วนของหน่วยงานราชการ

AEC NEWS ALERTS Department of Trade Negotiations (DTN) , Ministry of Commerce

ความวิตกกังวลสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ไทย เมื่อประตูสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) จะถูกเปิดออกอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2558 นี้ ยังคงถูกสะท้อนออกมาในหลายรูปแบบ หาก SMEs ไทยมีการจัดทำำระบบบัญชีที่ดี จะส่งผลในด้านบวกอย่างยิ่งต่อการแข่งขันในเวทีอาเซียน ปัจจุบันเราพบว่า "ความไม่เข้าใจ" และ "ความไม่ใส่ใจ" ในมาตรฐานระบบบัญชีของ SMEs ไทย นำมาสู่ความเสียเปรียบในธุรกิจบนเวที AEC อย่างยิ่ง

"Account Management" ...SMEs victory in AEC

bangkokbiznews.com by Jirawat Kongkaew

เข้าสู่ปีมังกรผงาด“เอสเอ็มอี”ยังมีโจทย์หินรอให้พิสูจน์ฝีมือ ช่วงเวลาสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวในทุกมิติ ไม่เว้นแต่ “บัญชีบริหาร” 

I've been told that this column is to be named "Accounting Angel" because so many people in Thailand are confused about the tax system and good advice from a professional is like an Angel watching over them.

By the end of May Thai companies have to file a corporate income tax return, use the following tax preparation checklist to gather the information you will need to prepare your tax return.

As a Thai company, if your fiscal year (accounting period) is based on the calendar year, you have to file corporate income tax within 150 days after year end no matter whether you have any income or expenses in your business during the year or not and the dead line for accounting period Jan-Dec'06 is to file the tax return within May 30, 2007.

Any Thai company subject to corporate income tax (CIT) is required to file a half-year tax return by estimating its annual net profit and its tax liability; and must pay half of the estimated tax amount within two months of the end of the first six months of its accounting period.

Last month I had a chance to visit an organisation in the UK called EK Williams (EKW). This company runs accounting procedures for firms in a way that we've never seen in Thailand, but I think they will be the model for accountancy practices here in the future too.

Taxes can be a painful part of every business owner's life but there are ways to reduce your company's tax burden if you know how to use business-expense tax deductions and how to avoid non-deductible expenses.

If we talk about filing VAT tax returns, I guess that many of you who are VAT registered companies will think about the Phor. Phor. 30 that has to be filed within the 15th of each month.

The cabinet has approved a plan to reform the 1999 Foreign Business Act to address the widespread practice of foreigners of using nominee Thai shareholders to evade the 49% foreign shareholding limit set under the law.

Doing business is quite hard, but doing business that complies with the tax laws is much harder. Tax laws are not easy to understand, but don't feel too uncomfortable about it because everyone in the world has the same problem.

There has been a storm of criticism over the tax-free sell-off of 73.3 billion bahts worth of Shin Corp shares by the Shinawatra and Damapong families, but Prime Minister Thaksin has said that he believes his critics are motivated by envy of his wealth. It is best not to be envious, because envy harms those who feel it. So today we will follow the PM's advice and "Try to use your right brain instead of your left,"

As the end of the year draws near I would like to introduce you to recent tax allowances, the RMF and LTF. You have until December 2005 to invest in both funds to help reduce your personal income tax.

As a small business, do you know that there are some tax benefits that you can use in order to save more tax:

When paying money overseas withholding tax rates may be reduced or exempted depending on types of income under Double Taxation Agreement (DTA) provisions with the country where the money is to be sent.

Sometimes when running a business here it may be necessary to pay fees to companies that are based overseas. If this happens then we need to know what kind of tax is attached to such a remittance, so that we're not penalised when we receive our tax audit.

In a previous issue, I have already informed you that a company or Limited Partnership in Thailand has the duty by law to withhold tax from their suppliers when paying for certain kinds of services and submit to the Revenue Department. More over, if that juristic person forgets to withhold the tax, they have to pay the tax by themselves plus a penalty and interest of 1.5% per month.

As a foreigner doing business in Thailand, you may know that you have a duty to register a tax ID, file tax returns, co-operate with the tax officers, and of course, you have to pay tax as assessed by tax officers ON TIME. Should a taxpayer fail to pay a complete sum, the assessment officer has the right to seize and sell your assets by auction even without a court decision!

When a company is paying for services overseas, VAT must be paid on the services if they have been used in Thailand, regardless of whether they were acquired outside of the country. The payer must submit 7% VAT on behalf of the receiver by using form PND.54 by the seventh of the month following payment. If, for instance a Thai company pays for a software licence to a company overseas, then VAT is applicable because the service - the software - is to be used in Thailand. Companies registered for VAT will, however, be able to claim this back.

I have heard that many small businesses in Phuket - particularly restaurants and bars - are now being invited by the local tax officers to register for VAT. Therefore, I think it is a must that they have a clear understanding of the VAT laws that concern them. So, in this issue I have outlined the VAT laws that focus on small, local businesses.

The Revenue Department has a policy to meet every company at least once a year in a "General Visit". Most often the general visit will be a surprise visit and you will not be informed in advance.

Below is a classic ruling of the Revenue Department that relates to Internet provider services. 
Re: Withholding tax on internet service fees and VAT on provision of facilities
( Rul. No. Gor 0811(Gor Mor 03)/1215 dated 2 August 2000.)

Contact NAT

Bangkok office:

1111/104 Ladprao road ,Chankasem ,Jatujak Bangkok 10900

Tel/Fax (66) 2 513 7151  Fax (66) 2 513 7144

Phuket office:

23/11 Kwang road ,T.Vichit, A. Muang Phuket 83000

Tel/Fax (66) 76 375 699

bottom of page