top of page

พัฒนาการของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่น่าจับตามอง
จดหมายข่าวสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 65 เดือนพฤษภาคม 2561

พัฒนาการของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่น่าจับตามอง

 

โลกแห่งเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและเกิดผลกระทบกับทุกภาคส่วน เราเคยได้ยินและเริ่มเห็นกันแล้วว่า การพัฒนาของเทคโนโลยี อาจจะก่อให้เกิดคลื่นสึนามิที่กวาดผู้คนในอาชีพต่าง ๆ ให้ตกงาน เราเริ่มเห็นห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยให้เครื่องสแกนเนอร์มาเก็บเงินแทนแคชเชียร์ หรือร้านอาหารชื่อดังทดลองใช้หุ่นยนต์มาเสริฟแทนคน แม้กระทั่งโรงงานที่ไร้คนงาน เพราะใช้การทำงานโดยอัตโนมัติของเครื่องจักรตั้งแต่ขั้นแรกของกระบวนการผลิต จนถึงบรรจุเป็นหีบห่อขึ้นรถ ในวงการบัญชีมีหรือจะน้อยหน้าใคร ทิศทางการพัฒนาของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์กำลังก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง มาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง

 

1.Cloud based Accounting Software

การพัฒนาของโปรแกรมบัญชีกําลังเปลี่ยนจาก Desktop เป็นระบบ Cloud หรือที่ในบ้านเราเรียกว่าโปรแกรมบัญชีออนไลน์ เพราะช่วยให้ผู้ใช้งานจากฝ่ายต่าง ๆ นักบัญชีและผู้บริหารสามารถบันทึกและเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ผ่านหลากหลายอุปกรณ์ ซึ่งการที่ทุกฝ่ายใช้ข้อมูลบนฐานข้อมูลเดียวกันจึงทําให้การแสดงผลทําได้รวดเร็ว ทันใจ ซ้ำยังไม่ต้องลงทุนค่าใช้จ่ายก้อนโตในการซื้อเหมือนระบบ Desktop แต่สามารถจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนซึ่งถูกแพงตามขอบเขตของบริการที่เลือกใช้

 

2.Mobile Accounting

ในเมื่อทุกวันนี้ผู้คนต่างสะดวกและชํานาญการใช้ Application ต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ จึงไม่มีข้อยกเว้น สําหรับงานบัญชีที่ Cloud Based Accounting Software ได้อํานวยความสะดวกในการพัฒนา Mobile Application ให้สามารถทํางานที่เกี่ยวกับการออกอินวอยซ์จ่ายเงิน-รับ ชําระหนี้ ฯลฯ ผ่านโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตหรือแม้กระทั่ง นาฬิกาอัจฉริยะ แล้วข้อมูลเหล่านั้นก็เชื่อมโยงผ่านระบบ Cloud ไปประมวลผลในระบบบัญชีของธุรกิจ

 

3.Artificial Intelligence (AI)

ขณะนี้ทิศทางการพัฒนาของโปรแกรมบัญชี ระดับสากลเช่น QuickBooks, Xero, Sage และซอฟท์แวร์อื่น ๆ ต่างก็มุ่งไปในทางที่จะนํา AI มาช่วยในการลงรหัสบัญชี บันทึกบัญชีและทําการกระทบยอดรายการ ธนาคาร หรือแม้กระทั้งจัดทําแบบฟอร์มภาษีโดยอัตโนมัติ เพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น

 

4.Optical Character Recognition (OCR)

ในวงการซอฟท์แวร์บัญชีเริ่มนําเทคโนโลยี OCR มาใช้ โดยมีหลาย ๆ Application เช่น Hubdoc Receipt Bank, Entryless ฯลฯ ที่ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพหรือสแกน ใบเสร็จค่าใช้จ่าย แล้ว App. เหล่านี้จะสามารถแปลงข้อมูลไปบันทึกเป็นรายการค่าใช้จ่าย ลงรหัสบัญชีและเชื่อมโยงกับ Cloud Based Accounting Software ต่าง ๆ เพื่อเข้าไปลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติ

 

สภาวิชาชีพบัญชีมีวัตถุประสงค์ให้นักบัญชีตระหนักและเตรียมตั้งรับกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านบัญชี ที่อาจจะมีผลกระทบกับการทํางานในอนาคต และวางแผนในการปรับตัวเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส มิฉะนั้น อาชีพ นักบัญชีจะหายไปในอีก 20 ปีข้างหน้า จริงหรือไม่จริง ก็อยู่ที่การก้าวไปในโลก Digital ให้เท่าทัน ซึ่งนักบัญชีอย่างเราๆ ท่าน ๆ ทั้งหลายต้องติดตามกันอย่างตาไม่กระพริบ

 

โปรดติดตามตอนต่อไป

โดย นางสาวศิริรัฐ โชติเวชการ กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี

 

Newsletter • Issue 65 Page 24-25

bottom of page