top of page

จัดการบัญชีแบบ New Normal
วารสาร K SME Inspired NO.75 July 2020

KSME202007#75P01.jpg
KSME202007#75P76.jpg
KSME202007#75P77.jpg
KSME202007#75P79.jpg
KSME202007#75P78.jpg
KSME202007#75P80.jpg
KSME202007#75P81.jpg

วารสาร K SME Inspired ฉบับที่75 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

จัดการบัญชีแบบ New Normal

โดยศิริรัฐ โชติเวชการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Network Advisory Team Ltd.

จากวิกฤต COVID-19 ที่มาเร็วและมาแรง แม้จะดูเหมือนกำลังเจือจางลง แต่ก็ยังคงไว้วางใจไม่ได้ ทำให้ธุรกิจทั้งโลกต้องหยุดชะงักไปช่วงหนึ่ง บางธุรกิจถือโอกาสหยุดแล้วหยุดเลย เพราะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่สำหรับธุรกิจที่ยังพร้อมจะเดินหน้าต่อ ก็เริ่มตระหนักแล้วว่าจะดำเนินธุรกิจอย่างที่เคยไม่ได้ ต้องปรับตัวเข้าสู่ New Normal แม้แต่เรื่องการจัดการด้านบัญชี ที่จะทำอะไรเหมือนเดิมอีกไม่ได้ ก็ต้องก้าวไปสู่ New Normal เช่นกัน

หลายคนอาจสงสัยว่ารูปแบบการ จัดการด้านบัญชีที่บอกว่าจะต้องเป็น New Normal เช่นกันนั้น คืออย่างไร พูดง่ายๆ คือ หากจะให้ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจ ในยุคหลัง COVID-19 การทำบัญชีจะต้อง เป็น Real Time ผู้ประกอบการจึงจะสามารถ มีงบกำไรขาดทุนและงบดุลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันการณ์ เพื่อนำมาบริหาร เงินสดและค่าใช้จ่าย ดังนั้น ในยุคหลังจากนี้ ธุรกิจจำเป็นต้องเร่งระบบบัญชีเข้าสู่ Cloud Base ซึ่งเป็นการนำข้อมูลขึ้นสู่ระบบออนไลน์นั่นเอง

 

ในขณะเดียวกัน นักบัญชีก็ต้องปรับ บทบาทจากคนที่เคยเน้นการยื่นภาษี รายเดือน-รายปีให้กับผู้ประกอบการมาเป็น เพื่อนคู่คิด ที่จะนำเสนอและวิเคราะห์ ข้อมูลธุรกิจแบบเข้าใจง่ายๆ 

เรียกได้ว่า New Normal ของนักบัญชี คือ ต้องปรับตัวให้สามารถเป็น “วิศวกรบัญชี” (Accounting Engineering) หรือ นักบัญชีรุ่นใหม่ที่ต้องเก่งเทคโนโลยี ควบคู่ไปด้วย โดยสามารถนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในงานบัญชีได้ อีกทั้งยังต้องมีความสามารถในการ วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเป็น กระบวนการ ซึ่งจะช่วยให้ได้ผลงาน ที่มีประสิทธิผลและเร็วกว่าการทำงาน แบบเดิมๆ ของนักบัญชี

 

ยกตัวอย่างเช่น หากธุรกิจจะต้อง ปรับตัวเข้าสู่การขายผ่านออนไลน์ นักบัญชี New Normal ในรูปแบบของวิศวกรบัญชี จะต้องสามารถออกแบบระบบบัญชีใหม่ โดยเลือกแอปพลิเคชันที่รองรับการขายของออนไลน์ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในการขายเข้าสู่ระบบบัญชีออนไลน์โดยอัตโนมัติ และยังต้องเฟ้นหาแอปพลิเคชันในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกที่สามารถแปลงข้อมูลออกมาในรูปแบบของกราฟิก เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจ ง่ายขึ้นและนำไปใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น 

 

แต่ปัญหาคือ ถ้านักบัญชีในปัจจุบันของท่านไม่สามารถปรับตัวให้เป็น วิศวกรบัญชีให้ท่านได้ แล้วจะทำอย่างไรดี

 

คำตอบคือ ทางเลือกแรก อาจจะต้องจ้างเพิ่มเพียงแต่นักบัญชีรูปแบบดังกล่าว หากเป็นแบบ Full Time จะมีค่าตัวที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น สำหรับเอสเอ็มอี อาจจะใช้วิธีการหา Freelance ในราคา ที่เหมาะสมมาทำหน้าที่นี้แทนได้ โดยอาจจะทำงานร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ และ จัดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลเดือนละกี่ครั้ง ขึ้นอยู่กับการตกลงกันตามความเหมาะสม

 

ส่วนอีกทางเลือกหนึ่งที่เริ่มเห็นมีการเคลื่อนไหวมากขึ้น นั่นคือ การ Outsource งานบัญชีทั้งแผนก ออกไปให้สำนักงานบัญชีที่มีศักยภาพที่สามารถรองรับการทำงานบนโปรแกรมบัญชีออนไลน์ได้ โดยจะต้องนำเสนอผลการดำเนินงานทุกเดือน ผ่านการประชุมแบบ VDO Conference

 

การใช้ Outsource งานบัญชีนั้น ถือเป็นทางเลือกที่เกิดจากวิกฤต COVID-19 ซึ่งทำให้หลายๆ ธุรกิจเริ่มตระหนักแล้วว่า การจ้างพนักงานประจำอาจไม่คล่องตัวมากนัก ดังนั้น การ Outsource จึงเป็น ทางออกของธุรกิจที่อาจจะไม่ต้องแบกภาระเรื่องคนอีกต่อไป

 

เห็นแล้วใช่ไหมว่า COVID-19 ได้ พลิกโฉมหน้าของการทำธุรกิจให้เปลี่ยนไปทุกด้านจริงๆ แม้แต่เรื่องภายในองค์กร อย่างการจัดการบัญชียังต้องเปลี่ยนไปด้วย นี่คือสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้ และเข้าใจเพิ่มเติมว่านับจากนี้จะไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมอีกต่อไป หากไม่เปลี่ยนตั้งแต่วันนี้ โอกาสที่จะไปต่อคงเหลือน้อยเต็มที

 

K SME Inspired #75 Page 76 - 81

bottom of page