top of page

แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปี2020 ที่จะมีผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชี

แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปี2020 ที่จะมีผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชี

มีงานวิจัยชิ้นหนึ่ง ชื่อว่า Intuit 2020 Report- Future of the Accounting Profession ที่ Intuit บริษัท ยักษ์ใหญ่ผู้พัฒนาโปรแกรมบัญชี QuickBooks ที่ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งของโลกในตลาดSMEs ได้ทำการวิจัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีค.ศ.2007 จนถึงปัจจุบัน ถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปี 2020 ที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจโลก โดยจะยกมาส่วนที่มีผลกระทบต่อนักธุรกิจและวิชาชีพบัญชีโดยตรง

-การเติบโตของเด็กยุคดิจิตอล จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

-สินค้าและบริการจากทุกท้องถิ่นจะสามารถเข้าสู่ตลาดโลก

- Social network จะมีอิทธิพลมากต่อสังคม

-จะเป็นยุคที่ให้ความสำคัญกับสมดุลระหว่าง งาน กับ ชีวิตส่วนตัว(Work-Life balance)

-ลูกค้าจะยิ่งมีอิทธิพลต่อตลาดมากขึ้นผ่าน Social media

-เศรษฐีใหม่จะมีผลต่อตลาดโลก

-การเริ่มต้นธุรกิจทำได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เงินสด แต่ก็จะมีคู่แข่งใหม่ๆเกิดขึ้นง่ายเช่นกัน

-ทุกธุรกิจจะแข่งขันกันด้านธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

-รูปแบบการทำงานจะเปลี่ยนจากพนักงานประจำเป็น Freelance

-การตลาดแบบเฉพาะกลุ่มจะเฟื่องฟู

-จะเป็นยุคที่เหลือแต่ธุรกิจเล็กกับธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น

-การทำงานจะอยู่บนโลกออนไลน์

-ข้อมูลทางธุรกิจมีความสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขัน

-การเชื่อมต่อ ของผู้คนแบบไร้สายจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้

-การดำเนินชีวิตและธุรกิจจะสะดวกและง่ายขึ้นทุกวันจากการพัฒนา อย่างต่อเนื่องของHardware and Softwareต่างๆ

โดยสรุป คือโอกาสของธุรกิจมีมากกว่าเดิมเพราะเราสามารถเข้าสู่ตลาดโลกได้ด้วยการค้าขายออนไลน์โดยเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม แต่เราต้องการคนรุ่นใหม่ที่เก่งทางด้านเทคโนโลยี่มาช่วยงาน ต้องศึกษาถึงกฎหมาย วัฒนธรรมและระบบภาษีที่เกี่ยวข้อง การค้าแบบเดิมๆจะเปลี่ยนไป เราจะเห็นว่าธนาคารในไทยยังเริ่มปิดสาขาเพราะธุรกรรมส่วนใหญ่จะทำออนไลน์ แนวโน้มนี้จะไม่มีข้อยกเว้นกับธุรกิจอื่นๆเช่นกัน

ความยั่งยืนของธุรกิจอยู่ที่ระบบธรรมาภิบาลของธุรกิจเพราะสังคมจะถูกตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาบน Social network นักธุรกิจจะต้องการข้อมูลบัญชีที่ถูกต้องและทันการณ์เพื่อใช้ในการตัดสินใจและพัฒนาธุรกิจ

รูปแบบการจ้างงานจะเปลี่ยนจากการมีพนักงานประจำไปเป็นการOutsource หรือการจ้างแบบWork from home โดยคำนึงถึงผลของงานเพราะคนรุ่นใหม่ต้องการอืสระและไม่สามารถทนต่อการทำงานระบบเดิมที่ต้องเข้างาน 8โมงเช้าถึงห้าโมงเย็น

งานบัญชีทั้งfront office และback office จะเป็นแบบreal time ข้อมูลจะเชื่อมโยงกันระหว่างapplicationเฉพาะเรื่องเช่นการขายแบบe-commerce ระบบสินค้าคงคลัง จะวิ่งตรงสู่ระบบบัญชี บน cloud โดยไม่ต้องอาศัยนักบัญชีมาบันทึกรายการอีกต่อไป นักบัญชีจึงต้องเปลี่ยนบทบาทจากเดิมไปเป็นที่ปรึกษาที่จะสามารถรวบรวมข้อมูลบัญชีมาแปลงเป็นข้อมูลที่บริหารสามารนำไปใช้ตัดสินใจทางธุรกิจ

เราจะเห็นว่าอนาคตข้างหน้าจะสดใสหรือไม่จึงขึ่นอยู่กับการปรับตัวของเรา

_______________________

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page