top of page

ผลกระทบของDigital Economy ที่มีต่อวิชาชีพบัญชี

ผลกระทบของDigital Economy ที่มีต่อวิชาชีพบัญชี

ดังที่เราทราบกันดีว่า พัฒนาการของโลกยุคดิจิตอลอาจมีผลกระทบทั้งทางด้านลบและด้านบวกต่อธุรกิจ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจยุคใหม่ได้หรือไม่ สำหรับวิชาชีพบัญชี

เรามาดูกันว่าจะมีผลกระทบอะไรบ้างเพื่อที่จะปรับตัวได้ทัน

1.งานบัญชีจะเป็นระบบออนไลน์(Cloud based)

Cloud Technology จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพบัญชี จะเปลี่ยนไปอย่างมาก พนักงานและลูกค้าจะเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเครื่องมือหลากหลายไม่ว่าจะเป็น Mobile, Laptop หรือ PC การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์จะทำให้ประหยัดและปลอดภัยยิ่งขึ้น โปรแกรมบัญชีและโปรแกรมต่างๆบนคลาวด์จะมีการupdate โดยอัตโนมัติไม่ต้องกังวลกับการลงทุนเพิ่มในการupgrade ซอฟท์แวร์ต่างๆ อีกต่อไป

2.เทคโนโลยี่จะช่วยให้การใช้ประโยชน์จาก Big Data จะไม่จำกัดอยู่เฉพาะบริษัทขนาดใหญ๋

ต่อไปนี้แม้กระทั้ง ธุรกิจ SMES ก็จะสามารถใช้ประโยชน์ จากBig data มาใช้ในการวิเตราะห์ ประเมินความเสี่ยงในการลงทุนหรือจัดทำงบประมาณเพื่อใช้ในการ ตัดสินใจและพัฒนาองค์กร ดังนั้นนักบัญชีที่เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Big data จะมีบทบาทสำคัญมากในอนาคต

3.นักบัญชีจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสถาบันการเงินของโลกยุคดิจิตอล

ในอนาคตธนาคารจะมีบทบาทน้อยลง แต่การเงินจะไปเชื่อมโยงกับระบบการเงินใหม่ๆเช่น ผู้ให้บริการชำระเงินออนไลน์ Block chain หรือ Cloud funding เป็นต้น

4.งานบัญชีจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เทคโนโลยี่ใหม่ๆจะทำให้การบันทึกบัญชี การจัดทำและยื่นภาษีรวมถึงการจัดทำรายงานทางการเงินจะกระทำได้โดยอัตโนมัติบนระบบออนไลน์ นักธุรกิจจะมีเวลาให้กับการพัฒนาธุรกิจเมากขึ้นพราะกระบวนการทางบัญชีจะง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การออกอินวอยซ์ การชำระเงิน และการบันทึกและจัดการข้อมูลต่างๆจะสามารถทำได้ทันทีบนระบบออนไลน์

5.บทบาทของนักบัญชีจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

จากการที่งานที่ต้องใช้แรงงานจะถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักร รายได้หลักแบบเดิมๆที่เคยมีจะหดหายไป ความท้าทายของนักบัญชีคือ การนำเสนอบริการแบบใหม่ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า อันได้แก่การวิเคราะห์ข้อมูลจากBig data ที่กล่าวไปแล้ว การบริการที่ช่วยให้ลูกค้าพัฒนาไปสู่ Cloud computing การให้คำปรึกษาและแนะนำทางธุรกิจ นักบัญชีที่มีประสบการณ์และสามารถให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจจะมีคุณค่าอย่างยิ่งในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้

6.นักบัญชีจะให้บริการผ่านออนไลน์

ในยุคดิจิตอลนักบัญชีจะบริการผ่านออนไลน์เพราะโปรแกรมบัญชีออนไลน์จะเชื่อมโยงข้อมูลจาก application ที่ลูกค้าใช้มาลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติ นักบัญชีจะเชื่อมต่อและทำงานให้ลูกค้า จากที่ไหน เวลาใดก็ได้ จึงสามารถรับงานได้จากทั่วโลก และไม่จำเป็นต้องมีสำนักงานเป็นตัวเป็นตนที่ต้องเสียค่าเช่าอีกต่อไป

ที่มา: https://www.acuitymag.com/opinion/digital-disruption-transforming-the-finance-sector

......................................

QuickBooks Online

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่มีผู้ใช้ มากเป็นอันดับ 1 ของโลก มีผู้ใช้ทั่วโลกกว่า 1.4+ ล้านราย ine accounting solution worldwide with 1.4 +million subscribers

ทดลองใช้ฟรี หรือรับส่วนลดสูงสุด 70 % เมื่อสมัครใช้งานภายในวันที่ 21 มค. 60 ตาม link นี้ ได้เลย :bit.ly/QBOThaiAC

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page