© 2016 Aurhorized QuickBooks Premier Reseller in Thailand.

QuickBooks accounting,taxation,bookkeeping,auditing,business services

 

 

All Right Reserved. Powered by NAT

Line ID : @natthaiac

Line QR Code

รับจัดทำบัญชี ดูแลงานบัญชี และทำงบการเงิน ภูเก็ต กรุงเทพ

ทำบัญชีแบบครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์

NAT เป็นสำนักงานบัญชียุคใหม่ของไทย รับจัดทำบัญชี ดูแลงานบัญชี และทำงบการเงิน ทั้งสาขากรุงเทพและภูเก็ต ผ่านการรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย

 

NAT สำนักงานบัญชีคุณภาพที่ให้บริการมามากกว่า 20 ปี โดยทีมงานที่มากไปด้วยประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการบัญชี จะช่วยจัดทำบัญชีและทำงบการเงินให้คุณทุกเดือน ในรูปแบบรายงานเฉพาะสำหรับองค์กรของคุณ และวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจของคุณ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าระบบบัญชีของคุณครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ สามารถแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของธุรกิจ เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการและประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร