ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท เน็ทเวิร์ค แอดไวเซอรี่ ทีม จำกัด

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562